Untitled Document

"Muita et voi muuttaa, mutta omaa käyttäytymistä kyllä, jolloin sinua ei voi enää kohdella samoin kuin ennen."

Untitled Document

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan yhdessä asiakkaan kanssa hänen käsityksiä itsestään ja tapaansa toimia eri elämäntilanteissa.

Terapian tavoitteena on auttaa asiakasta tiedostamaan omien ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen keskinäinen yhteys kärsimystä ylläpitävässä toiminnassa. Näin asiakas voi löytää vaihtoehtoisia vähemmän ongelmia tuottavia ajattelu- ja suhtautumistapoja. Terapiatyöskentely on hyvin käytännönläheistä - uusia suhtautumis- ja toimintatapoja kokeillaan jokapäiväisessä arkielämässä terapiaistuntojen välillä.

Kognitiivinen psykoterapia on nykyhetkeen painottuvaa aktiivista, tavoitteellista ja oivaltavaa, asiakkaan kasvuhistoriaa ja siihen liittyviä kokemuksia unohtamatta. Terapia voi olla kestoltaan lyhyttä (10–20 kertaa) tai pitkää (vuosi tai enemmän). Tavallisesti se on tiheydeltään 1–2 kertaa viikossa tapahtuvaa.

Kognitiivisen Psykoterapian yhdistys Ry http://www.kognitiivinenpsykoterapia.fi/

Mindfulness harjoitteet

Irti ajatusten ja tunteiden ylivallasta. Kuinka ajatukset, tunteet ja kehontuntemukset voivat aiheuttaa kärsimystä - miten oppia kohtaamaan ne ja säilyttää mielenrauha

Työnohjaus

Työnohjauksen päämääränä on vahvistaa ammatti-identiteettiä ja tukea ammatillista kasvua. Työnohjauksessa on mahdollisuus tarkastella omaa osuutta asiakastyössä ja kuinka toimii osana työyhteisöä.  Työnohjauksessa voidaan läpikäydä vaikeita työtilanteita, jolloin tulee kuulluksi ja voi saada uutta näkökulmaa mieltä kuormittaviin asioihin. Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja samalla on mahdollista oivaltaa ja oppia uusia näkemyksiä ja työtapoja.